Header Image for Llansantffraed CC
Croeso

Croeso i dudalennau gwe Cyngor Cymuned Llansantffraed sy'n gwasanaethu trigolion Llanon, Llansantffraed a Nebo, ac sydd o ddiddordeb i drigolion ar wasgar a'u teuluoedd led-led y byd.

Rydym yn gymuned ar arfordir Bae Ceredigion, deg milltir i'r de o Aberystwyth a phum milltir i'r gogledd o Aberaeron.

Mawr obeithiwn y dewch o hyd i dudalennau fan hyn s'yn arweiniad i ardal Cymuned Llansantffraed a gweithgareddau'r Cyngor Cymuned.

Newyddion diweddaraf

Llunio a Chyhoeddi Cyfrifon Ariannol Statudol ar gyfer 2021-22

Fe fydd yna oedi cyn cyflwyno’r Datganiadau Cyfrifyddu i Archwilio Cymru.

Bwriedir cyflwyno’r Datganiadau Cyfrifyddu i gyfarfod y Cyngor ar 6ed Gorffennaf er mwyn cael eu cymeradwyo.

 

Cyfarfod o'r Cyngor ym Mis Awst 2022

Cynhelir cyfarfod o Gyngor Cymuned Llansantffraed yn  Festri Capel Siloh, Llanon am 7:30pm ar nos Fawrth 9fed Awst 2022.  Y mae'r agenda ar gael ar y dudalen 'Cofnodion, Cyfarfodydd ac Agendas'.  Cysylltwch gyda'r Clerc am fanylion pellach.