Header Image for Llansantffraed CC

Cysylltwch â Ni

Dylid anfon unrhyw faterion at sylw'r Cyngor Cymuned drwy law: 

Clerc y Cyngor
Mr Denfer Morgan
Nantgwyn
Heol Llyswen 
ABERAERON
Ceredigion
SA46 0ED

                                                    Tel: 01545 570323  /  07749320915

                                                e-bost: clerc.llansantffaed@btinternet.com

                            Fel arall, os gwelwch yn dda defnyddiwch y ffurflen isod.

Eich enw:

Cyfeiriad e-bost:

Rhif ffôn:

I ymateb i'ch ymholiad, efallai y bydd rhaid i ni rannu eich gwybodaeth gyda staff y Cyngor, Cynghorwyr a thrydydd partion. Os ydych chi'n hapus i ni wneud hyn, cliciwch yma.

Ymholiad: