Header Image for Llansantffraed CC
Croeso

Croeso i dudalennau gwe Cyngor Cymuned Llansantffraed sy'n gwasanaethu trigolion Llanon, Llansantffraed a Nebo, ac sydd o ddiddordeb i drigolion ar wasgar a'u teuluoedd led-led y byd.

Rydym yn gymuned ar arfordir Bae Ceredigion, deg milltir i'r de o Aberystwyth a phum milltir i'r gogledd o Aberaeron.

Mawr obeithiwn y dewch o hyd i dudalennau fan hyn s'yn arweiniad i ardal Cymuned Llansantffraed a gweithgareddau'r Cyngor Cymuned.

Newyddion diweddaraf


Cyfarfod o'r Cyngor ym Mis Mawrth 2021

Cynhelir cyfarfod o Gyngor Cymuned Llansantffraed drwy fynychu o bell ar Zoom am 7:30pm ar nos Fawrth 2il o Fawrth 2021.  Y mae'r agenda ar gael ar y dudalen 'Cofnodion, Cyfarfodydd ac Agendas'.  Cysylltwch gyda'r Clerc am fanylion pellach.


Contract Torri Tyfiant Llwybrau 2021

Gwahoddiad i gynnig pris i dorri tyfiant ar lwybrau cyhoeddus a thir arall yn Llanon a Llansantffraed 2021.

 

Hysbysiad