Header Image for Llansantffraed CC
Croeso

Croeso i dudalennau gwe Cyngor Cymuned Llansantffraed sy'n gwasanaethu trigolion Llanon, Llansantffraed a Nebo, ac sydd o ddiddordeb i drigolion ar wasgar a'u teuluoedd led-led y byd.

Rydym yn gymuned ar arfordir Bae Ceredigion, deg milltir i'r de o Aberystwyth a phum milltir i'r gogledd o Aberaeron.

Mawr obeithiwn y dewch o hyd i dudalennau fan hyn s'yn arweiniad i ardal Cymuned Llansantffraed a gweithgareddau'r Cyngor Cymuned.

Newyddion diweddaraf

Gall ysgrifenyddion cymdeithasau lleol  anfon eitemau o newyddion /ddigwyddiadau i clerc.llansantffraed@btinternet.comA wnewch chi nodi y cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor ar

Nos Fawrth 30 Gorffennaf 2019 am 7:30 yh  yn yr Ystafell Ddarllen, Llanon

Fe fydd hwn yn lle’r cyfarfod a oedd i’w gynnal ar 6 Awst.