Header Image for Llansantffraed CC
Croeso

Croeso i dudalennau gwe Cyngor Cymuned Llansantffraed sy'n gwasanaethu trigolion Llanon, Llansantffraed a Nebo, ac sydd o ddiddordeb i drigolion ar wasgar a'u teuluoedd led-led y byd.

Rydym yn gymuned ar arfordir Bae Ceredigion, deg milltir i'r de o Aberystwyth a phum milltir i'r gogledd o Aberaeron.

Mawr obeithiwn y dewch o hyd i dudalennau fan hyn s'yn arweiniad i ardal Cymuned Llansantffraed a gweithgareddau'r Cyngor Cymuned.

Newyddion diweddaraf

Gall ysgrifenyddion cymdeithasau lleol  anfon eitemau o newyddion /ddigwyddiadau i clerc.llansantffraed@btinternet.comCyfarfod o'r Cyngor ym Mis Tachwedd

Cynhelir cyfarfod o Gyngor Cymuned Llansantffraed drwy fynychu o bell am 7:30pm on nos Fawrth 3ydd o Dachwedd 2020. Y mae'r agenda ar gael ar y dudalen 'Cofnodion, Cyfarfodydd ac Agendas'. Cysylltwch gyda'r Clerc am fanylion pellach.


Hawl Etholwyr i Archwilio Cyfrifon 2019-20

Gweler y dogfennau o dan bennawd Cyfrifon 2019-20 ar y dudalen Cyllid.