Header Image for Llansantffraed CC
Croeso

Croeso i dudalennau gwe Cyngor Cymuned Llansantffraed sy'n gwasanaethu trigolion Llanon, Llansantffraed a Nebo, ac sydd o ddiddordeb i drigolion ar wasgar a'u teuluoedd led-led y byd.

Rydym yn gymuned ar arfordir Bae Ceredigion, deg milltir i'r de o Aberystwyth a phum milltir i'r gogledd o Aberaeron.

Mawr obeithiwn y dewch o hyd i dudalennau fan hyn s'yn arweiniad i ardal Cymuned Llansantffraed a gweithgareddau'r Cyngor Cymuned.

Newyddion diweddaraf

Gall ysgrifenyddion cymdeithasau lleol  anfon eitemau o newyddion /ddigwyddiadau i clerc.llansantffraed@btinternet.comGwahoddiad i Dendro - Torri Tyfiant Llwybrau Cyhoeddus 2020

Y mae'r Cyngor yn gwahodd tendrau ar gyfer torri tyfiant ar lwybrau cyhoeddus yn Llanon a Llansanffraed yn 2020.  Gellir cael manylion pellach drwy gysylltu gyda'r Clerc drwy e-bostio clerc.llansantffraed@btinternet.com neu drwy ffonio 0774 9320915. Y dyydiad cau ar gyfer dychwelyd tendr yw 12:00 hanner dydd 29ain Tachwedd 2019.