Header Image for Llansantffraed CC

Cyllid

Cyllideb a Chyfrifon Cynllun Lwfansau Aelodau
 2018/19

 2018/19


2017/18

Cyllideb 

Adroddiad Monitro Rhif 1 

Adroddiad Monitro Rhif 2 

2017-18

PENDERFYNWYD mabwysiadu’r Cynllun isod ar gyfer 2017-18 ar 6 Mehefin 2017:-


Lwfans a gynhwyshir yn y Cynllun

  • Penderfyniad (49) – Costau Teithio
Lwfansau na chynhwyshir yn y Cynllun
  • Penderfyniad 46 – Taliad Blynydol ar gyfer costau a threuliau
  • Penderfyniad 47 – Taliad Blynyddol i gydnabod cyfrifoldebau penodol
  • Penderfyniad 48 – Lwfans Dinesig y Maer
  • Penderfyniad 50 – ad-dalu cynhaliaeth
  • Penderfyniad 51 – Lwfans Mynychu
  • Penderfyniad 52 – Lwfans Colled Ariannol.

2016/17

Cyllideb 

Datganiad Cyfrifon Blynyddol

2016-17

  • Talwyd y costau teithio canlynol yn 2016-17:
  • Cyng. H Hayfield - £9.40 (Tocyn Bws)
  • Cyng. I J Reed - £50.40 (Milltiroedd car)