Header Image for Llansantffraed CC

Cyllid

Cyllideb a Chyfrifon Cynllun Lwfansau Aelodau

2019/20 

Cyllideb  

 

2018/19

Cyllideb 

Adroddiad Monitro #1 

 2018/19

PENDERFYNWYD mabwysiadu’r Cynllun isod ar gyfer 2018-19 ar y 3ydd o Ebrill 2018:-

Lwfans a gynhwyshir yn y Cynllun

Penderfyniad 48 – Costau Teithio

Lwfansau na chynhwyshir yn y Cynllun

Penderfyniad 44 & 45 – Taliadau tuag at gostau a threuliau

Penderfyniad 46 & 47 – Uwch Rolau

Penderfyniad 49 – Costau Cynhaliaeth

Penderfyniad 50 – Digolledu am golled ariannol

Penderfyniad 51 – Ad-dalu costau gofal

Penderfyniad 52 – Honorariwm i Bennaeth Dinesig

Penderfyniad 53 – Honorariwm Ddirprwy Bennaeth Dinesig.


2017/18

Cyllideb 

Adroddiad Monitro Rhif 1 

Adroddiad Monitro Rhif 2 

Adroddiad Monitro Rhif 3 

Datganiad Cyfrifon 2017-18 

Cyfrifon 2017-18 


2017-18

Ni thalwyd costau teithio i unrhyw  Aelod yn 2017-18.

2016/17

Cyllideb 

Datganiad Cyfrifon Blynyddol

2016-17

  • Talwyd y costau teithio canlynol yn 2016-17:
  • Cyng. H Hayfield - £9.40 (Tocyn Bws)
  • Cyng. I J Reed - £50.40 (Milltiroedd car)