Header Image for Llansantffraed CC

Cyllid

Cyllideb a Chyfrifon Cynllun Taliadau Aelodau

2022-23

Cyllideb 

 Penderfynodd y Cyngor yn ei Gyfarfod Blynyddol ar 17 Mai 2022 fabwysiadu’r

Cynllun Taliadau Aelodau isod ar gyfer 2022-23:-

Lwfans a gynhwyshir yn y Cynllun

Penderfyniad 43 – Costau gofal

Penderfyniad 44 – Cyfraniad at gostau a threuliau

Penderfyniad 46 – Costau teithio

Penderfyniad 47 – Taliad cynhaliaeth

Lwfansau na chynhwyshir yn y Cynllun

Penderfyniad 45 – Taliad cyfrifoldebau penodol

Penderfyniad 48 – Taliad colled ariannol

Penderfyniad 49 – Lwfans presenoldeb

Penderfyniad 50 – Taliad Pennaeth Dinesig

Penderfyniad 51 – Taliad Dirprwy Pennaeth Dinesig

 2021-22

 Cyllideb

Datganiadau Cyfrifyddu  

Hysbysiad Hawl Etholwyr i Archwilio'r Cyfrifon 

 

 2021-22 

Ni wnaed unrhyw daliad i unrhyw Aelod yn 2021-22.

Hysbysiad 

 

2020-21

Cyllideb 

 

Datganiadau Cyfrifyddu 2020-21

 

Rhybudd o Hawliau Etholwyr i Archwilio Cyfrifon 2020-21 

 

Hysbysiad am Gwblhau Archwiliad 

 2020-21

Ni wnaed unrhyw daliad i unrhyw Aelod yn 2020-21.  Hysbysiad


2019/20

Cyllideb

 

Adroddiad Monitro'r Gyllideb

 

Datganiadau Cyfrifyddu 2019-20

 

Rhybudd Hawliau Etholwyr i Archwilio Cyfrifon 2019-20 

 

Hysbysiad o Gwblhau'r Archwiliad 

 
2019/20


Talwyd Lwfans Teithio yn y swm o £18 i'r Cynghorydd Bryan 

Tomlins ar gyfer teithio i Gynhadledd Blynyddol Un Llais Cymru. 

Datganiad o Lwfansau Aelodau 

2018/19

Cyllideb 

Adroddiad Monitro #1 

Datganiadu Cyfrifyddu

Hysbyseb Hawliau Etholwyr 

 2018/19

 Ni thalwyd unrhyw lwfans i unrhyw Aelod yn 2018-19.


2017/18

Cyllideb 

Adroddiad Monitro Rhif 1 

Adroddiad Monitro Rhif 2 

Adroddiad Monitro Rhif 3 

Datganiad Cyfrifon 2017-18 

Cyfrifon 2017-18 


2017-18

Ni thalwyd costau teithio i unrhyw  Aelod yn 2017-18.

2016/17

Cyllideb 

Datganiad Cyfrifon Blynyddol

2016-17

  • Talwyd y costau teithio canlynol yn 2016-17:
  • Cyng. H Hayfield - £9.40 (Tocyn Bws)
  • Cyng. I J Reed - £50.40 (Milltiroedd car)